Gurdwaras

Harmandir Sahib "Temple of God"         
hemkund sahib.Nankana Sahib


panja sahib. 

manji sahib 

  dukhniwaran sahib